Warunki Gwarancji

             

                   Warunki gwarancji

 

                                 Zasady gwarancji

1. Gwarancją objęte są wady fizyczne towaru wynikające z przyczyn w nim tkwiących .

2. Gwarancja objęte są tylko te towary, które zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z nienależytej eksploatacji towaru lub z jego       nienależytego

zdemontowania, nienależytego zamontowania, nienależytego zastosowania, w tym

naruszenie, demontaż zabezpieczeń, opasek, plomb, itp.

4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych towaru, w tym podczas kolizji drogowych lub innych wypadków

lub zdarzeń losowych lub wynikające z jakiejkolwiek ingerencji w struktury towaru.

5.Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w towarach, które nie zostały zamontowane lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach/ warsztatach napraw samochodowych.

6.Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeżeli towar był eksploatowany w warunkach przekraczających dopuszczalne normy użycia lub przeciążenia.

7.Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z transportu towaru.

8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru spowodowane niesprawnością układu zawieszenia lub innych układów, z którymi współpracuje towar lub które wpływają na prace towaru.

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeżeli reklamujący wiedział o wadzie w chwili wydania  mu towaru.10. Wadę towaru należy zgłosić w ramach tzw. reklamacji.

11. Gwarant uznając reklamację zobowiązuje się do:

12.Sposób reklamacji zależy od wyboru gwaranta.

13.Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy dla towarów nowych i regenerowanych, 3 miesiące dla towarów używanych i biegnie od dnia zakupu

   towaru w miejscu, w którym wystawiono kartę gwarancyjną.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez reklamującego dowodu zakupu w postaci paragonu, rachunku lub

faktury VAT i prawidłowe wypełnienie karty montażowej na załączonym formularzu.

14. W innych wypadkach termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady reklamujący nie mógł korzystać z towaru.

15. Przy obowiązywaniu warunków zawartych w karcie gwarancyjnej strony całkowicie wyłączają  obowiązywanie rękojmi.

16.Zwrot rdzenia korpusu 7 dni BX 

Wymogi montażowe wtryskiwaczy w samochodzie.

                   Instrukcja montażu.

1.Gniazda w głowicy silnika należy oczyścić z zabrudzeń, powierzchnie uszczelniające przy podkładkach

   termicznych muszą być w dobrym stanie.

2. Upewnić się czy stare podkładki termiczne zostały zdemontowane.

   Zamontować nowe podkładki , nie dotyczy wtryskiwaczy uszczelnianych na stożek .

3. Jarzma  śruby mocujące wtryskiwacze należy dokręcić odpowiednim momentem

   lub/i katem zgodnie z technologią. Jeżeli technologia tego wymaga, należy wymienić śruby mocujące na nowe.

4. Podłączyć wszystkie przyłącza hydrauliczne, sprawdzić ich szczelność. O-ringi na

   króćcach przelewowych wymienić w razie ich uszkodzenia, sprawdzić stan    przewodów wysokiego ciśnienia.

5. Podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne, sprawdzić obecność i stan uszczelnień złącz elektrycznych.

6. Przed uruchomieniem silnika należy  bezwzględnie zmienić filtr paliwa. Dopuszcza się stosowanie

   wyłącznie markowych filtrów (np. Bosch, MANN, Knecht oraz oryginalnych producentów pojazdów).

7. Upewnić się, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń lub opiłków.

8. Układ paliwowy powinien być napełniony  olejem napędowym spełniającym obowiązujące normy.

   Nie zalecamy stosowania Bio-Diesla z uwagi na wytrącanie się wody z paliwa ( korozja elementów układu wtryskowego)

   oraz z powodu powstawania zwiększonych nagarów w komorze spalania.

9. Usunąć ewentualne błędy z pamięci sterownika silnika, skasować adaptacje.

10. Przeprowadzić jazdę próbną min. 30-50 km.

 

UWAGA!

Nie bierzemy odpowiedzialności

za sytuacje!

1. Silnik, do którego zostały zamontowane wtryskiwacze jest w złym stanie technicznym.

2. Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie elementów wtryskiwaczy.

3. Do uszczelnienia elementów układu paliwowego użyto silikonu lub

     zastosowano węże które nie są odporne na olej  napędowy.

4. Pompa pracowała bez obecności paliwa.

5. Uruchomiono wtryskiwacze niezgodnie z instrukcją montażu.

6. Niewłaściwie eksploatowano wtryskiwacze  - nieregularna wymiana oleju, filtra oleju, filtra

   paliwa, zła jakość oleju oraz paliwa, obecność zabrudzeń lub opiłków w układzie

   paliwowym, jak również próby samodzielnej naprawy i regulacji wtryskiwaczy.

7. W samochodzie zmieniono mapę układu wtryskowego lub dokonano innych

   modyfikacji zmieniających podstawowe parametry pracy układu .

 

Protokół zwrotu rdzenia elementu BX  -  Formularz zwrotu korpusu BX

 

Kwota za rdzeń /opakowanie zwrotne będzie rozliczana przez wystawienie korekty do f-ry

po pozytywnym przejściu weryfikacji .

Zalecamy montaż zakupionych u nas części w warsztatach samochodowych .