Geometria kół zapraszamy

« powrót do listy
wygasa:2020-11-25 Geometria kół  zapraszamy

Geometria kół zapraszamy

Regulacja geometrii polega na ustawianiu właściwego kąta pochylenia i równoległości kół. 

Przeprowadza się regulację trzech zasadniczych kątów: kąta pochylenia kół, kąta zbieżności kół i
kąta pochylenia sworznia zwrotnicy.
Kąt pochylenia kół
Kąt pochylenia jest kątem odchylenia od pionu koła widzianego od przodu pojazdu.
Nadmierne pochylenie powoduje nierównomierne zużycie opon.
Dodatni kąt pochylenia jest wtedy, gdy góra koła odchyla się od pojazdu.
Zbyt duży kąt dodatni spowoduje zużycie zewnętrznej strony czoła opony.
Ujemny kąt pochylenia jest wtedy, gdy góra koła pochyla w kierunku pojazdu.
Zbyt duży kąt ujemny spowoduje zużycie wewnętrznej strony czoła opony.
Kąt pochylenia jest ustalany tak, aby koła pojazdu podczas skrętu przylegały płasko do podłoża.
Jeżeli różnica między kątami pochylenia kół na przedniej osi jest duża, pojazd będzie miał tendencję
do ostrego ściągania w jedną stronę.

Zbieżność kół jest różnicą odległości między przodem, a tyłem kół na osi. Kąt zbieżności wpływa
na zachowanie pojazdu podczas pokonywania zakrętów.Zbieżność występuje wtedy, gdy odległość między
kołami na osi z przodu jest mniejsza niż z tyłu. Zbieżność powoduje podsterowność podczas wchodzenia w zakręt.
Zbyt duża zbieżność będzie się objawiać zużyciem bieżnika rozpoczynającym się od zewnętrznych krawędzi.

 

 

« powrót do listy