BX pompy CP4 i wtryskiwacze Piezo Alwi

Autoryzowana naprawa w Alwi L.Wieja BDC/BS
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników samochodów oraz warsztatów mechaniki pojazdowej
firma Bosch wprowadziła w roku 2016 nową technologię naprawy pomp wysokociśnieniowych CP4.
Aby właściwie identyfikować usterki i wykonać poprawnie regenerację, firma Bosch wymaga
posiadania wysokich kompetencji z zakresu układów wtryskowych diesla.
Kompetencje wynikają z kilku elementów, do których zaliczamy:
kompleksową znajomość budowy pomp CP4 oraz systemów, w których one pracują,
profesjonalną diagnostykę pompCP4 na silniku oraz stanowiskach probierczych EPS 708 i Eps 815
wyposażonych w specjalistyczne zestawy testowe,
fachową naprawę przy użyciu dedykowanych narzędzi naprawczych przeznaczonych do pomp CP4
potwierdzenie kwalifikacji pracowników wymaganym doświadczeniem i szkoleniami technicznymi.
Wszystkie wyżej wymienione aspekty firma Bosch może zagwarantować jedynie w autoryzowanej sieci
specjalistycznych serwisów Bosch Diesel Service i Bosch Diesel Centrum, których profesjonalizm jest
potwierdzony stosowaniem systemu zapewnienia jakości napraw nazwanego „Bosch Quality Scan”.

Posiadamy zregenerowane wtryskiwacze i pompowtryskiwacze oraz pompy edc hdk i pompy CP4 

Regeneracja Cp4 BX Bosch KrugerQ

CP1,CP2,CP3,CP4 zapraszamy tel 693287750 /338116486

części cp4 alwi regeneracja cp4 DLC

Oferta wtryskiwaczy i pomp BX regeneracja  - ../pliki/strony/dokumenty pdfNowy folder/6Diesel centrum Alwi KrugerQ.jpg

Oferta wtryskiwacze i pompy BX regenerowane 2 - ../pliki/strony/dokumenty pdfNowy folder/BX wtryskiwacze.pdf

Regeneracja na urządzeniach Eps 205 Eps 708 Eps 815 Avm 2 PC regulacja 3 Stopiń Bosch 

Regulacja z nadaniem kodu IMA

Pompy VP,pompowtryskiwacze UI UIS PLD zapraszamy 338116486 serwis 693287750