BEA 055 - BEA UNI

                      BEA 055 - BEA UNI

       BEA Analizator spalin BEA 050 i UNI 12.900zł netto

Dlaczego analiza spalin jest tak ważna?

Wykorzystanie analizatora spalin do diagnostyki silników z zapłonem iskrowym jest przydatne dla współczesnych pojazdów posiadających na wyposażeniu znormalizowane układy diagnostyki pokładowej OBDII/EOBD . Informacje związane z rzeczywistym składem spalin emitowanych z rury wydechowej umożliwia doprecyzowanie potencjalnych przyczyn usterek związanych z nieprawidłowym procesem spalania oraz oczyszczania spalin . 

Prawidłowe zakresy składu poszczególnych składników spalin należy zawsze porównać z danymi dostarczanymi przez producenta pojazdu, które są dostępne np. w diagnoskopie FSA7xx doposażonym w analizator spalin oraz posiadającym abonament na oprogramowanie CompacSoft[plus] FSA7xx . 

Zakresy pomiarowe analizatora spalin są następujące : 
CO tlenek węgla 0 ... 10.00 % obj. 
HC węglowodory (w przeliczeniu na n- heksan)

0 ... 9999 ppm CO2 dwutlenek węgla 0 ... 18 % obj. O2 tlen 0 ... 22 % obj. λ współczynnik nadmiaru powietrza lambda 0,500 ... 2,000 

Analizator spalin współpracujący z diagnoskopem FSA7xx daje możliwość wykonania pomiarów w trybie automatycznym z uwzględnieniem temperatury silnika oraz prędkości obrotowej mierzonych przy pomocy sond FSA lub za pomocą diagnozy OBD przez moduł KTS. 

Przykład zakresu składu spalin dla sprawnego katalizatora : 

Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferta cenowa niewiążąca. 

Przykład zakresu składu spalin dla niesprawnego katalizatora:

Przykład zakresu składu spalin np. dla nieszczelnego zaworu recyrkulacji spalin:

Przykład zakresu składu spalin dla bogatej mieszanki np. uszkodzenie czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym: 

Przykład zakresu składu spalin np. dla nieszczelnego układu wtórnego napowietrzania spalin: 

Przykład zakresu składu spalin przy wypadaniu zapłonów dla jednego z cylindrów silnika : 

Przykład zakresu składu spalin dla mieszanki ubogiej np. przy zbyt niskim ciśnieniu paliwa : 

Przykład wykorzystania analizatora spalin (pomiar węglowodorów HC) do oceny szczelności wtryskiwacza bez potrzeby jego demontażu z głowicy silnika w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny: 

Szanse na szybkie i skuteczne ustalenie przyczyny usterki zwiększają się dzięki jednoczesnemu zastosowaniu kilku metod diagnostycznych: analizie składu spalin, odczytowi parametrów pracy oraz ewentualnych kodów błędów oraz bezpośredniemu sprawdzeniu elementów wykonawczych i czujników na co pozwala diagnoskop Bosch FSA wyposażony w tester usterek KTS oraz analizator spalin BEA.

SPECJALNA OFERTA DLA BCS I BDS + BDC Zapraszamy informacja                                 338190980 info serwis@alwi.pl